Βεβαίως, μπορούμε να τοποθετήσουμε έτοιμους φράχτες.